Insändare: ”låt oss som flyr stanna”

Det måste gå snabbare att få ett beslut tycker insändaren.
Det måste gå snabbare att få ett beslut tycker insändaren.
– Stressen och oron kan leda till döden. Nu måste Migrationsverket göra vad de kan för att korta väntetiderna. Det skriver Abdulraziq Najafi, 17 år och ensamkommande flykting.

År 2015 har nästan 80 000 invandrare kommit till Sverige. De flesta är under 18 år och har kommit hit utan föräldrar. Väntetiden är cirka ett och ett halvt år, det är en lång tid och en jobbig väntan.  

Jag önskar att Migrationsverket kan jobba snabbare med besluten för att kunna hjälpa alla asylsökanden så fort som möjligt. De upplever en stress och oro under tiden som de väntar på svar.

Som exempel har vi två ungdomar som flytt från Afghanistan till Sverige. De kom hit för att börja ett nytt liv med en bättre framtid men de begick självmord på grund av att de har väntat på svar så länge. Väntan gjorde dem stressade och oroliga.

Migrationsverket säger att det har kommit  många invandrare till Sverige och att de kan inte säga ja till alla som kommer till Sverige. Vi måste kontrollera alla som ansöker om de har rätt att stanna.

”Men jag tycker att alla människor som flyr från sitt hemland har problem. Några flyr från krig och några flyr från fattigdom.”

Slutsatsen är att Migrationsverket borde jobba snabbare med besluten för att ungdomarna orkar inte vänta längre. Men Migrationsverket säger att vi måste kontrollera alla vem har rätt. Jag hoppas att Migrationsverket tar det här på allvar för ungdomarna orkar inte vänta längre!

Abdulraziq Najafi, 17, ensamkommande flyktingbarn, Tyresö