Min lokala hjälte

Insändare: ”Förstatliga skolan snabbt”

Kommunalt ansvar för skolan har lett till sjunkande status för läraryrket och att anat än utbildning hamnat i fokus, menar skribenterna.
Kommunalt ansvar för skolan har lett till sjunkande status för läraryrket och att anat än utbildning hamnat i fokus, menar skribenterna.

De senaste decennierna har Sverige tappat i internationella kunskapsjämförelser. Det behövs krafttag för att vända detta. Krafttag som flera kommuner inte kommer att orka med. När nu många nyanlända kommer till Sverige, blir utmaningen dubbel. Vi ska både klara ge de nyanlända en bra start och lyfta de generella kunskapsresultaten.

Svårast att klara kunskapskraven har av naturliga skäl de som kommer sent i grundskoleåldern och vars tidiga skolgång varit obefintlig eller trasslig.

Med det kommunala huvudmannaskapet har vi sett stora skillnader när det gäller förmågan att ge varje individ en skolgång som möter henne utifrån hennes situation och med höga ambitioner. Sedan skolan kommunaliserades har skolans och läraryrkets status sjunkit, fortbildning för lärare skurits ner och annat än kunskap har kommit i fokus.

Det finns väldigt lite som talar för att ett fortsatt kommunalt huvudmannaskap är svaret på någon av de utmaningar vi står inför. Liberalerna var emot kommunaliseringen och vi driver på för ett modernt statligt huvudmannaskap. Med tanke på de utmaningar vi nu står inför de kommande åren är det hög tid att förbereda en snabbövergång.

Regeringen bör därför snarast förbereda ett nytt modernt statligt huvudmannaskap som innebär:

1. Att rektorer i kommunala grund- och gymnasieskolor blir anställda av staten. Dubbelkommandot som är skolledarens dilemma, där staten bestämmer vilka kunskapskrav som ska nås, medan kommunen bestämmer resurserna, bryts.

2. Att lärare i kommunala grund- och gymnasieskolor blir statligt anställda medtydliga karriärmöjligheter.

3. Kommunerna blir fortsatt ansvariga för lokaler, skolskjutsar och andra kringresurser, medan kunskapsuppdraget och undervisningen blir en statlig uppgift.

Christer Nylander (L) riksdagsledamot (L), skolpolitisk talesperson

Roswitha Melzer (L), vice gruppledare Vallentuna

Ylva Mozis (L), gruppledare Vallentuna

Vad tycker du? Skriv en insändare här!