Insändare:Ge Danderyds grönområden mer kärlek och omsorg”

Danderyd är vildvuxet, anser skribenten.
Danderyd är vildvuxet, anser skribenten.

Danderyds villasamhällen, med sina ofta unika byggnader och generösa trädgårdar, bidrar starkt till att göra Danderyd till en av landets mest attraktiva kommuner att leva och bo i. Som villaägare är vi väl medvetna om det ansvar som åläggs oss, även vad det gäller underhåll och skötsel vid fastighetsgränser och intill vägbanor.

Men det räcker inte! Kommunen måste ta ett större ansvar för våra gemensamma grönområden. De senaste årens milda klimat har bidragit till att växtligheten har ökat påtagligt. Kommunens hämtning av trädgårdsavfall har gradvis anpassats, men skulle behöva ökas ytterligare. Än viktigare är att kommunens skötsel – eller brist på – av offentliga platser och grönområden förbättras.

Stora grönområden skulle behöva klippas och underhållas kontinuerligt, inte bara en eller ett par gånger om året. Kommunen borde även ta över ansvaret för att röja sly och utstickande grenar som skymmer sikt och växer ut i vägbanan på mindre vägar. Danderyd behöver en parkförvaltning värd namnet, som ansvarar för underhåll och planering av alla våra gemensamma ytor, som flitigt brukas av promenerande, springande, cyklande invånare med eller utan husdjur.

Hälsoaspekten är ytterligare ett argument för att öka denna kommunala service. Fästingburna sjukdomar som borrelia och TBE är något alla vill undvika, just därför att följderna kan bli så svåra och skadorna ibland permanenta. Vältrimmad grönska fyller många funktioner, inte bara estetiska. Fästingar trivs och frodas i högt gräs, ytterligare ett skäl att hålla grönskan i trim.

Naturen är avgörande för att göra Danderyd till en attraktiv kommun att leva i. Vi ser fram emot ännu en säsong av värme och grönska som främjar vår livskvalitet, samt en kommunal service värd namnet.

Till sist en eloge till de kommuninvånare som tröttnat på att vänta på att kommunen ska ta sitt ansvar och förskönar inte bara sin egen trädgård utan även gör fint utanför sin egen tomtgräns. Ni vet vilka ni är – ni är mycket uppskattade.

Erika Lunding, Stocksund

Håller du inte med? Skriv en replik här.