Insändare: ”Hederlig skottning hjälper nog”

Hederlig snöskyffel.
Hederlig snöskyffel.
Det är inte fel att använda en hederlig snöskyffel.

En vinter som denna, när det växlar mellan snö och tö, är ett elände för oss som använder södra entrén i Mörby centrum. Precis när vi pulsat upp gångar i snön blir det tö, varvid vi klafsar i ävja.

Ansvariga urskuldar sig med att utrymmet inte är tillgängligt för maskiner, vilket låter plausibelt.

Därför, städsla en person som skrivit en 3-betygsuppsats gällande ”Skottkärra, sand och skyffels betydelse för fotgängares bekvämlighet” och låt denne sköta platsen.

Gnällgubben


Tyck till du också! Skriv en insändare här