INSÄNDARE: ”Hur mycket har vi sparat på att slösa?”

Gamla Gångsätra gymnasium.
Gamla Gångsätra gymnasium.

Utbildningsnämnden beslöt 2012 att Gångsätra gymnasium skulle stängas och flyttas till Hersby gymnasium (Mitt i 2012-06-29). Lidingöelever tycktes söka sig till skolorna i Stockholm och ekonomin gick inte ihop med två gymnasieskolor på Lidingö. Det fanns dock röster om att Gångsätra gymnasium hade ett attraktivt läge, att man borde satsa mer på skolan (Mitt i 2012-06-12) och att man kunde förvänta ökande antal elever från 2016 (Mitt i 2012-09-11).

För att bygga om Hersby gymnasium krävdes det preliminärt 20 miljoner kronor, medan det årliga underskottet för Gångsätra gymnasium beräknades vara 3,5 miljoner per år (Mitt i 2012-06-05). En läsare undrade om den slutliga kostnaden skulle sluta på 20 miljoner (2012-10-16).

Men vad är grunden till skolans budgetunderskott? Är det inte kommunens hyreshöjningar? (Mitt i 2010-04-12) Kostnaderna för flytten, nyinvesteringarna och ombyggnaderna skulle tas genom lägre omkostnader och just genom hyror.

Redan då visste man att minskningen av elevantalet skulle avta 2015 och komma upp i tidigare nivåer 2018. Fler än 4 000 Lidingöbor krävde folkomröstning om nedläggningen av Gångsätra gymnasium, men majoriteten (M, Fp, KD, S och Mp) röstade nej till det.

Minna Klintz ansåg att det inte var ansvarsfullt att vänta med ihopslagningen av gymnasieskolorna (Mitt i 2012-10-23). Hersby gymnasium skulle definitivt byggas ut för att kunna ta emot 930 elever med villkoret att Lidingös vuxenutbildning flyttade ut.

Blev det bättre kurs-utbud då? Kvalitet på undervising? Valfrihet? Kostnader? Den reviderade kostnadsprognosen hamnade på 38,9 miljoner kronor, som då inte inkluderade kostnader för skolkök, inredning och flytt (Mitt i 2012-04-23). En tillbyggnad för att kunna ta emot upp till 1 086 elever skulle kosta ytterligare 50 miljoner kronor enligt prognoserna!

Hur mycket har vi slösat på att spara? Vem gjorde riskanalysen och vilka förslag finns det för dagens situation?