INSÄNDARE: Infartsparkeringen räcker till

Det finns för få platser på infartsparkeringen menar insändarskribenten.
Det finns för få platser på infartsparkeringen menar insändarskribenten.
Infartsparkeringen i Väsby fungerar inte.

Under en längre tid har jag noterat att alla som kommer efter klockan 07.20 kan glömma att hitta en parkeringsplats på någon av infartsparkeringarna. Alltsedan parkeringen på nordöstra sidan försvann har parkeringen på sydöstra sidan (ej heller västra sidan har platser över) varit överbelamrad av fordon vilket jag spårar till två orsaker:

1) det är generellt sett för få platser för alla oss som behöver ta bil till stationen och 2)det är ett antal parkeringar som belamras av långtidsparkerare.

Som exempel står där en bil som tar två platser och har så gjort i flera veckor utan att röra sig.

När ska Väsby kommun ta sig i kragen och inse att indragna busslinjer i kombination med indragna parkeringsplatser är en recept för misslyckande?

Jag vill inte ta min bil in till stan med allt vad trängselskatter och förmånsvärden heter, men jag har ofta inget val då parkeringen är proppfull.

Jag har inte ingen nytta av mitt dyra SL kort när man tvingas ta bilen till stan ideligen eller gå upp innan solen för att hinna före alla andra som behöver p-plats.

Hur vore det om man nyttjade den tomma tomten bredvid PEAB-gymnasiet eller överdäckar befintliga parkeringar? Väsby växer, det är dags att inse det, politiker!

Trött infartsparkerare