Insändare: Bygg inte här – bygg i Stocksund

Ännu ett beslut har fattats i kommunstyrelsen utan att invånarna i Danderyd har kallats till möte.
"Styrelsen har alltså beviljat tillstånd och meddelat att ingen har invänt. Men när invånarna får kännedom när beslut är fattat finns självklart inga invändningar", skriver Danderydsbon Louise Falconer.

Det handlar om IFK Stocksunds lokaler för fotbollsträning, som fått tillstånd att byggas i Ekeby. De borde väl rimligen ligga i Stocksund! Dessutom har bygglovet beviljats på så kallad prickad mark. Vilka andra får byggtillstånd på prickad mark?

Varför bygger man inte i Stocksund där spelarna bor, mycket bättre ur miljösynpunkt dessutom! Tillfälligt bygglov är väl oftast ett sätt att kringgå lagen. Styrelsen har alltså beviljat tillstånd och meddelat att ingen har invänt. Nej, får invånarna kännedom när beslut är fattat, då finns självklart inga invändningar!

Jag har nu konstaterat att tre boenden för flyktingar har och kommer att inrättas i området: södra Enebyberg, Ekeby gård och i Båtsmanstorpets närhet. I ett litet geografiskt område har alltså beviljats tre flyktingboenden. Varför inte i  Stocksund eller längre bort i Djursholm? Kan det vara för att styrelsens ledamöter bor där?

Utöver detta sker en utbyggnad av tennisbanor nära Danderyds gymnasium. Hur mycket kan detta område rymma? Hur ser konsekvensanalysen ut?

En bättre fördelning över hela kommunen borde vara en självklarhet när kommunstyrelsen ger byggtillstånd till framför allt byggen som står kvar i många år.

/Louise Falconer boende i västra Danderyd

Denna insändare publicerades i tidningen som kom ut den 9 maj 2017.