”Kommunen värnar bara byggherrar”

lyftkran
Vi håller med kommunen om att behovet av bostäder och vårdcentral är stort. Men vi anser att den nya “tänkta” bebyggelsen runt Apelvägen inte kommer att passa in i det kulturhistoriska landskapet nära Tyresö Kyrka och Tyresö Slott.
Vi föreslår att det byggs max 2–3 våningar höga flerfamiljshus samt villor och radhus, men inga höghus.

Vi vill påpeka att kommunen har nekat oss att stycka vår enorma tomt på 6 570 kvadratmeter på Tjärnstigen bland annat på grund av kulturhistorisk värdefull miljö. Vi förstår inte hur kommunen kan föreslå en så stor förtätning endast 900 meter från oss. Det känns inte bra att ett område överexploateras medan på ett närliggande får inget byggas i Tyresö Strand.

Vad vi tycker också är skrämmande, är att kommunen värnar mer om byggherrens ekonomi (byggherren kräver minst fyravåningshus eller mer för att byggprojektet ska ros i land).
För oss gamla Tyresöbor, som vill stycka och bygga nytt för egen del, visar kommunen inget intresse.

Lasse född 1940, uppvuxen i Tyresö (hans farmor kom till Tyresö 1891 arbetade hos markisen på Tyresö Slott), har drabbats av Parkinson med demens. Han vill bo kvar i sitt barndomshem.

Men på grund av sitt handikapp får han svårt att bo i detta 30-tals hus med många trappor. Han behöver ett handikappanpassat boende.
Men kommunen har nekat oss att stycka vår enorma tomt på 6 570 kvadratmeter. Därmed har vi inte ekonomiska möjligheter att bygga ett nytt handikappanpassat boende.

Det är frustrerande att endast vissa för kommunen “viktiga” får möjlighet att förtäta området.

De människor som skapat Tyresö värnar man inte om.

Lasse och Terttu Jonsson


Håller du med eller är du av en annan åsikt? Skriv din insändare här!