Insändare: Ansvar, kunskap och kamp behövs

Nybildade Österåkers pastorat behöver friska idéer, framåtanda och mindre politisering. Det skriver Jan Olov Sundström, Borgerligt alternativ, i en insändare inför kyrkovalet på söndag.

I höstens kyrkoval går vi till val i det nya Österåkers pastorat. Det är en sammanläggning av tidigare Österåker Östra Ryds församling och Ljusterö Kulla församling till ett pastorat. De gamla församlingarna kvarstår formellt med fastigheter och annat men det är i pastoratet där verksamheten bedrivs.

”Kan väljarna ånyo ställa sig bakom att det nuvarande styret? Förhoppningsvis inte”

Att sammanläggningen blev nödvändig beror helt enkelt på att Ljusterö Kulla hade små möjligheter att vara kyrka i ett längre perspektiv. Medlemsunderlaget var kort sagt för litet.

Den allvarliga frågan i höstens val är mycket enkel. Kan väljarna ånyo ställa sig bakom att det nuvarande styret i Österåker Östra Ryds församling får fortsatt förtroende? Förhoppningsvis inte.

Majoriteten har letts av socialdemokraterna direkt kopplade till sitt parti på riksplanet och med ordförandeskap i församlingen. Senast är det Jörgen Palmberg (s) som är ordförande. Vars parti på stiftsnivå dessutom stod bakom sammanläggningsbeslutet. Vilket man lokalt dock är emot.

Halverad gudstjänst och personalproblem

Det som har hänt, eller snarare inte hänt, är en katastrofal nedgång i gudstjänstverksamheten. Den har i princip halverats under de åtta år som socialdemokraterna suttit i ledningen. Stora personalproblem har också förelegat. Ingen framtidsanda kan skönjas i ett läge där vi behöver en djärvare men mindre politisk kyrka.

Tveksamheter har också förekommit där exemplet är försäljningen av Östra Ryds prästgård utan upphandlingsförfarande.

Nu påstår Jörgen Palmberg att han har städat upp i församlingen. Efter vem då? Sig själv?

Vi i Borgerligt alternativ som är en partipolitiskt fristående nomineringsgrupp tar gärna ansvaret nästa mandatperiod. Med nya friska idéer.

Östra Ryd september 2017

Jan Olov Sundström

Gruppledare Borgerligt alternativ