Insändare: ”Muslimsk gravplats – betyder det lugn?”

Tanken med en etablering av en begravningsplats- på Järvafältet kom från en äldre hundägare som för cirka 10–12 år sedan tyckte att crossmotorcyklar störde hans hund som rastades i området. Därför kom han med ett förslag om att etablera en begravningsplats på området, för att behålla lugnet och stillheten. Frågan jag ställer mig är om det verkligen blir lugn och ro på platsen?

Kanske är det dags för både anhängare och motståndare att på allvar lägga fram sina synpunkter och fakta, för att stadsbyggnadsnämnden ska ha en ordentlig grund att stå på innan de fattar beslut om det ska bli en begravningsplats på området eller inte.

I Mitt i Kista den 10 maj kunde man läsa att ”Järvas muslimer har väntat länge på en begravningsplats som ligger nära”. En anhängare påstår att ”Järvas muslimer inte har tid att vänta längre” och samma person säger vidare ”vi har rätt att inte bli exkluderade”.

För det första förstår jag inte argumentet med närliggandeprincipen. I det land jag kommer ifrån som är ett islamiskt land, bygger man aldrig en begravningsplats nära bebyggelse-områden, utan begravningsplatser- byggs många kilometer utanför städer. För det andra, hur bråttom är det med etableringen? Om det är bråttom så måste det vara det för judar och kristna också. En annan sak som jag funderar på är ifall anhängare till etableringen- av begravningsplatsen har lämnat följande fakta till berörda myndigheter som ansvarar för tillståndet av bygget:

1. På alla muslimska begravningsplatser ska det finnas en tvagningsanläggning för att tvätta liket och en böneplats, som anhöriga efter jordfästningen ska sitta vid och lyssna på imamen när han läser verser ur Koranen.

Frågor jag tycker man ska ställa sig är: Vad kommer en sådan anläggning att kosta? Var ska vattnet vid tvagningsanläggningen rinna ut? Hur många anställda behövs på ett sådant ställe?

2. Av tradition och erfarenhet vet jag som muslim att det i en muslimsk begravningsceremoni ibland blir höga – ljud av skrik och gråt och av respekt för den bortgångne anordnas en lång kortege av bilar. Detta medför mycket biltrafik i området och står i kontrast till att skapa ett lugnt och tyst område på Järvafältet.

3. Vad betyder ”vi har rätt att inte bli exkluderade”? I alla fall, i mitt islamiska land, är det icke tillåtet att en kristen och jude begravs sida vid sida med en muslim. Jag som muslim undrar om det inte är jag själv, med ett sådant förhållningssätt, som i så fall står för exkludering i stället för en inkludering?

4. Enligt muslimsk tradition så är det många muslimer som besöker sina anhörigas gravplatser på fredagar och återigen finns det risk för mycket trafik på fredagar, i det område som ska behålla sitt lugn och sin stillhet.

En muslim i Järva