Insändare: ”Naturen offras för byggboomen”

"Stenigt", högt, trångt och mörkt. Är det framtidens Tyresö? Det befarar insändarskribenten.

Svar till ”Undrar hur Tyresö upplevs om 20 år” den 7 mars. Troligtvis som ”stenigt”, högt, trångt och mörkt och utan tillräcklig kollektivtrafik.

Historien från 60-70-talen kanske upprepar sig med ”dåliga boendemiljöer och bristande byggteknik. ” Vi får stenstadens alla nackdelar, men inga av dess kvaliteter.

Utbyggnadstakten är just nu dubbelt så hög som beslutats. Den troliga orsaken till detta är att kommunledningen hamnat i svår ekonomisk spiral, där man tvingas sälja naturmark för att finansiera kommunens åtaganden med gator, torg och vatten och avlopp med mera.

”Framtidens Tyresöbor, inte minst barnen, behöver ju också ljus, luft och närnatur.”

Då försvinner onödigt stora delar av väsentlig närnatur i de mest tätbefolkade kommundelarna där de boende har de största behoven, till exempel Granängsvägen, Granängstorget och Granitvägen.

Framtidens Tyresöbor, inte minst barnen, behöver ju också ljus, luft och närnatur. En överhettad byggmarknad (byggboom) främjar ju inte kvaliteten i byggprocessen.

Vi som minns tidigare boomar (som miljonprogrammet) vet att det i samband med dessa dyker upp många mindre seriösa aktörer i byggbranschen, som inte har hög kvalitet som varumärke. Efter dessa boomar har det tagit många decennier att rätta till bristerna.

Många misstag går tyvärr inte att rätta till.

BeBo


Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne! Skriv din debattartikel eller insändare här!