Insändare: ”Öka resurserna till skolan!”

”Inför hösten 2016 planerar Solna kommun att utöka antalet elever i Råsunda skola. Förutom att man redan utökat förskoleklasserna från två till fyra, ska man dessutom öka antalet elever i klasserna från nuvarande 23 till 28 elever. Detta är inte rimligt!

Råsunda skola är inte gjord för att ta emot så många elever. Tillsynen brister, skolgården räcker inte till, gympasalen är full, trängseln i matsalen gör att barn måste äta lunch redan halv elva på dagen.

Framför allt kommer undervisningen att bli lidande. Det säger sig självt: ju större klasser, desto färre minuter med läraren, och ju sämre resultat. Sedan sitter kommunledningen och grubblar: varför hamnar Solna så långt ner på listan vad gäller skolresultat i Sverige?

I stället för att lägga ner skolor runt om i Solna. I stället för att förblindas av kommersiella intressen och företagarmumma, bör kommunen fokusera på de invånare som faktiskt bor här. Framför allt bör de tänka på barnen.

Ansvaret kan inte belastas lärare och skolledning. Resurserna bestäms av er politiker. Så öppna de nerlagda skolorna. Minska antalet elever. Öka resurserna till skolorna i kommunen! Ni vuxna skulle själva aldrig tolerera att ha en arbetsmiljö, likt den vi trycker in våra barn i.

Det är nog nu.”

Nirak Legnard