Insändare: ”Överlag värnas småskaligheten”

"Överlag värnas den gröna småskaligheten", skriver fyra ledande politiker som svar på insändaren "Undra hur Tyresö ser ut om 20 år?".

Svar på insändaren ”Undrar hur Tyresö ser ut om 20 år?”.

Tyresö är en växande skärgårdskommun med stort hållbarhetsfokus. Byggandet sker framför allt i centrala Tyresö som ska utvecklas till en modern välkomnande stadskärna. I andra delar görs mindre förtätningar, men överlag värnas den gröna småskaligheten.

De trafikutmaningar som skribenten lyfter tar alliansen itu med. Korsningen vid brandstationen ska få en ny framtidssäker lösning och Tyresövägen får ett tredje körfält för ökad framkomlighet.

”I andra delar görs mindre förtätningar, men överlag värnas den gröna småskaligheten.”

I takt med att befolkningen ökar, behöver också välfärden byggas ut. Satsningen på en ny skola, förskola och äldreboende i Fornudden möter behoven i Trollbäcken för en lång tid framöver, viktigt för kommundelens utveckling och förmåga att stå på egna ben.

När det gäller polisstationen kämpade vi tidigare för dess överlevnad, men försöker nu få den tillbaka. En brandstation är däremot något Tyresö redan har, men en omlokalisering till ett läge nära Hedvigslunds trafikplats kan bli aktuell. Det skulle i så fall korta utryckningstiderna till flera adresser i Tyresö och Älta, men också möjliggöra att nuvarande mark bättre tas tillvara.

Till sist. Hundar är inte tillåtna vid Albybadet och Barnsjön, något vi förutsätter att alla hundägare följer.

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordf.
Mats Lindblom (L), kommunstyrelsens vice ordf.
Ulrica Riis-Pedersen (C), gruppledare
Leif Kennerberg (KD), gruppledare


LÄS MER

Insändare: ”Naturen offras för byggboomen”