Insändare: ”Parkeringsautomater för svåra”

Parkeringsavgifter införs i Sollentuna på flera platser.
Parkeringsautomater är inte lätt för dem med nedsatt syn menar insändarskribenten.
Parkeringsautomaterna är svåra för dem med nedsatt syn.

Parkeringsautomaterna på torget Kungsängen är inte användarvänliga för besökare med nedsatt syn.

Texten med instruktioner är svår att läsa när det är solljus mot displayen. Automaterna borde ha vänts med displayen mot norr för att undvika direkt solljus.

Starkare kontrast i skärmen kanske också skulle bara bra. Jag har sådana problem att jag undviker denna parkering.

Missnöjd parkerare