Insändare: ”Planera för invånarna”

Planerar kommunen för invånarna eller byggbolagen, undrar skribenten.
Planerar kommunen för invånarna eller byggbolagen, undrar skribenten.

När Vallentuna kommun förklarar att man vill planera för fler bostäder blir man glad. Man vill förhandla med staten (Sverigeförhandlingen) om förlängd Roslagsbana till Arlanda. Om den blir av är man beredd att planera för 5 000 nya bostäder och 10 000–15 000 nya kommuninnevånare. Detta gör mig samtidigt mycket fundersam.

För vilka önskar kommunen planera, är det för kommuninnevånarna eller byggbolagen? När kommer man börja med planeringen och när blir den klar?

Gäller planeringen hela kommunen eller områden vid ett Arlandaspår? Vilka kommer utnyttja Arlandaspåret? Vad planeras för att ge nuvarande kommuninvånare bättre kollektivtrafik?

Vallentuna har gott om mark som är lämplig för nybyggnation, både längs med E18 och Roslagsbanan. Det är viktigt att man räknar in flera värden än själva marken.

Förutsättningar för kollektivtrafik, skola, fritid, bibliotek, affär och annan service är viktig och kan utvecklas. Satsa i första hand på en upprustad Roslagsbana mellan Ormsta och Kårsta. Det skulle gynna både invånare i nya och befintliga bostäder längs med banan. Dessutom skulle det vara en bra förutsättning för en förlängning till Rimbo där det byggs för fullt.

Ta hänsyn till de som bor i kommunen i dag vid planeringen.

Svein Tryti

Skriv en egen insändare här.