Insändare: ”Satsa på Roslagsbanan – med kontroll på ekonomin”

Roslagsbanan behöver satsas på, men det är även viktigt att hålla koll på ekonomin, anser skribenterna.
Roslagsbanan behöver satsas på, men det är även viktigt att hålla koll på ekonomin, anser skribenterna.

Svar på insändaren ”Vad vill Socialdemokraterna med Roslagsbanan” den 10 maj:

Socialdemokraterna i Täby, Österåker och Vallentuna har en politik för ett bättre Nordost med såväl social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet på agendan. Det innebär att vi vill att fler människor ska få möjlighet att bo i våra kommuner – vi vill ha en blandad bebyggelse med såväl hyrerätter, bostadsrätter och småhus.

Vi vill ha en god näringspolitik som både lockar hit företag att etablera sig, som där människor också i högre grad kan få möjlighet att bo där de arbetar. Och inte minst vill vi ha en utbyggd, miljövänlig och mer tillgänglig kollektivtrafik.

Roslagsbanan har här en självklar ställning i vår del av Stockholmregionen – den är vår pulsåder. I nuläget blir alltför ofta bilen det val många gör och köerna blir långa. Fler behöver välja att åka kollektivt i våra växande kommuner och då behövs det en fortsatt upprustning av Roslagsbanan – etapp 2.

Däremot finns oroande signaler kring ekonomin i projektet. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att ekonomin hålls under uppsikt och eventuella finansieringsproblem löses – så att inte utbyggnaden riskeras.

Roslagsbanan behöver satsas på, men behoven kommer inte mättas med det. Även bättre busstrafik och tvärförbindelser kommer att behövas. Ökad turtäthet och Roslagsbana ända in till centrala Stockholm kommer sänka restiden för många pendlare till och från våra kommuner. Så kan och finns det möjlighet för våra kommuner att utvecklas. Det är i våra medborgares intresse.

Vi har som Socialdemokrater positiva förväntningar på de Sverigeförhandlingar som pågår och där Täby, Österåker och Vallentuna ingår. I förhandlingarna har förslaget om förlängd Roslagsbana till city gått vidare. Ett positivt utfall i dessa kan bli ett genombrott på den vision vi alla har haft hittills, oavsett partifärg, inom Stockholm Nordost. En vision för utvecklingen av vår delregion till en attraktiv och hållbar del av Stockholms län med fler bostäder, fler arbetstillfällen och en stärkt infrastruktur.

Kommunalråd i opposition

Annica Gryhed (S), Täby

Ann-Christine Furustrand (S), Österåker

Jaana Tilles (S), Vallentuna

Vad tycker du? Skriv en insändare här.