Insändare: ”Skylta bättre runt Årstaviken”

”Kan ni i Stockholms stad inte informera mer och skylta bättre? Speciellt runt Årstaviken. Det går knappt att promenera där och cykla är inte kul när ”alla” går på höger sida, det vill säga den sida där vi cyklar. Skylten ”Gemensam gång och cykelbana” anger att det är en gemensam gång- och cykelbana.

Var bör gående gå och cyklister cykla på en gemensam gång- och cykelbana? Det finns ingen bestämmelse om var man ska gå på en gång-, cykel- och mopedbana. Den enda reglering som finns i trafikförordningen är att gående som använder vägrenen eller körbanan om möjligt ska gå längst till vänster i färdriktningen.

Enligt NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande) bör man gå till vänster i färdriktningen på en gång- och cykelbana och cykla till höger, så att du möter trafiken. Precis som man bör gå på en körbana, för att kunna få ögonkontakt och minska risken för en kollision. Cyklister och mopedförare ska hålla till höger sida i färdriktningen.

En cykelbana kan betraktas som en landsväg, alltså där gående håller till vänster efter kanterna och cyklarna till höger mot mitten. Om de som går på cykelbanan håller sig vid vänstra kanten, slipper de att överraskas av omkörande cyklister alldeles intill, och kan samtidigt ha ögonkontakt med den cykeltrafik som passerar närmast.

Detta ökar tryggheten för bägge parter. Lagen hänvisar fotgängare till vänster sida på bilvägar men säger inget om deras placering på cykelbanor.

NTF liksom Göteborgs, Malmö och Stockholms stad rekommenderar dock att man går längst till vänster på kombinerade gång- cykelbanor.”

Arne