Insändare: Stank och buller i Röda bergen

Skräpigt vid återvinningskärlen
Skräpigt vid återvinningskärlen

Angående situationen med sopstationen vid Solvändan. Det är skamligt att Stockholms stad 2016 inte kan komma upp med en bättre lösning för miljön, samhället och människorna som bor i området och dagisbarnen som leker i parkerna bredvid.

Jag är helt emot att det överhuvudtaget finns en sopstation så nära bostäder och i ett sådant lugnt och tyst område i Stockholm.

Ni håller ju på att bygga hela nya Hagastaden. Varför inte planera en miljövänlig station där i stället? Är tanken att alla invånarna i Hagastaden ska ta sig till lilla gröna (just nu nedskräpad, högljudd och illaluktande) Solvändan för att kasta sopor?

Jag har skrivit till Stockholms stad och de lyckades styra upp det ett par månader, men sedan dess är problemen tillbaka. Folk kör mot enkelriktat för att komma åt containrarna. Ofta kastas glas mitt i natten. Man blir väckt och får stå ut med det, ibland i timmar.

Hela gatan är ofta full med skräp. För ett par månader sedan hade vi skräp ända fram till porten i veckor.

Ingen städar dagligen. Det går ofta flera dagar innan allt plockas bort.

På somrarna luktar det starkt och soporna drar insekter exempelvis bin. Vi får ofta ha stängda fönster mot gatan på grund av den starka stanken. Speciellt när det är varmt och skönt och man vill ha öppna fönster.

Flaskor och burkar tvättas inte innan de kastas och det luktar hemskt.

Det ser ut som Indien och inte Sverige. Är det ens lagligt att ha en sådan sopstation så nära hus avsedda för boende? För miljön, hälsan med mera?

Jag är säker att det finns en lag någonstans som säger att läget är dåligt för de boendes hälsa och för miljön och att en sopstation ska placeras betydligt längre från bostäder.

PM