INSÄNDARE: ”T-bana behöver inte innebära bus”

Det behöver inte bli busliv vid en eventuell framtida t-baneuppgång, menar insändarskribenten
Det behöver inte bli busliv vid en eventuell framtida t-baneuppgång, menar insändarskribenten

Svar på insändaren ”Ingen tunnelbana till Lidingö, tack” den 12 februari.

Bus i tunnelbanan beror på hur tunnelbaneuppgångarna är utformade – det kan vi påverka själva.

Vilket socioekonomiskt område uppgången ligger i är också avgörande. På Lidingö har vi inga variabler som är sammankopplade med bus.

Vad gäller tillfartsparkering i centrum är trygga och upplysta parkeringsgarage under jord med moderna smarta parkeringslösningar en del av lösningen.

En effektivare och tätare kollektivtrafik på ön, integration av Lidingöbanan och T-banan, är en annan del av lösningen.

Att få tunnelbana till ön är förknippat med byggande av bostäder. Alla Lidingöbor, också vi i Lidingös näringsliv, vill bevara Lidingös småstadskaraktär och all ny bebyggelse är planerad i anslutning till redan befintlig bebyggelse.

Grönområden såsom Långängen finns inte i planeringen. Dessutom: det är inte en liten näringslivsklick som drivit igång planen på tunnelbana till Lidingö, utan Stockholms stad som sett till att Lidingö kommit in i Sverigeförhandlingen. Bakom detta ligger den bostadsbrist vi alla berörs av. Det är faktiskt så att Stockholms stad äger marken i Ropsten och vill bygga bostäder där det i dag är bussterminal.