Insändare: ”Ni tänker fel om Södergården”

"Sänk exploateringsgraden i Södergården", skriver insändarskribenten.

Torsdagen den 30 mars beslutade en bred majoritet av politikerna i Tyresös kommunfullmäktige att säga ja till föreslagen detaljplan för bostäder vid Södergården.

Beslutet innebär att 14,5 meter höga fastigheter byggs fyra meter från befintliga villors tomtgränser, att fastighetskomplexet vid Södergården blir högst i Trollbäcken med 19,5 meter och att 230 lägenheter placeras på ett område som i dag rymmer sex villor och en bensinmack.

Den höga exploateringsgraden motiverar politikerna med att fyra våningar behövs för att få ekonomisk lönsamhet för byggherrarna.

Enligt stadsbyggnadsförvaltningen blir de nergrävda garagen mycket dyra att bygga på grund av det höga grundvattnet. Fyra våningar behövs därför för att slå ut kostnaderna.

De svåra markförhållandena för nedgrävning av garagen borde i stället ha lett till att detaljplanen reviderats. Genom att sänka exploateringsgraden rejält vore det möjligt att få ekonomisk lönsamhet och samtidigt åstadkomma en utformning av Södergården som harmonierar med intilliggande villaområde. En lägre exploateringsgrad skulle också lägga grunden för en välbalanserad utveckling av byggnationen längs Vendelsövägen mot Alléplan.

Peter Segle


Vad tycker du? Tyck till i ämnet – eller i ett helt annat ämne. Skriv din debattartikel eller insändare här


LÄS MER

Södergården har klubbats