Insänt: 12 minuter per besök – hur tänker ni?

Ulf Modig ifrågasätter hur kommunen räknar ut hjälpbehovet när hemtjänst ska beviljas.
Ulf Modig ifrågasätter hur kommunen räknar ut hjälpbehovet när hemtjänst ska beviljas.
Öppet brev till social- och äldrenämnden i Upplands Väsby:

”Bakgrunden till detta brev är att min hustru för ett år sedan fick diagnosen svår skelettcancer. Denna har sedan dess fram fortskridit i allt snabbare takt och nu drabbat allt fler organ. All form av behandling har sedan en månad upphört på grund av utebliven effekt.

Som make har jag under denna svåra tid försökt göra mitt bästa för att underlätta tillvaron för min maka och under en tid också haft mycket god hjälp av ASIH.

Från såväl läkare som sjuksköterskor har jag upprepade gånger fått rådet att ta hjälp av hemtjänst. Eftersom jag haft mycket dåliga erfarenheter av såväl kommunal hemtjänst som biståndshandläggare i samband med mina föräldrars åldrande, kände jag mig i det längsta tveksam.

Till slut övertalades jag dock att ställa upp på ett möte med en av kommunens biståndshandläggare. Ett mycket långt möte följde med en rad frågor om min hustrus förmåga att klara olika uppgifter. Många av frågorna var, med hänsyn till att min hustru inte kan röra sig själv, av karaktären att det inte borde krävts särskilt stor intellektuell förmåga för att inse att frågorna inte var relevanta. Inte ens mina barnbarn på 3–4 år skulle ställa dem.

Undertecknad försökte sedan gång på gång få klarhet i vilken utsträckning hjälp skulle kunna beviljas. Diverse diffusa svar blev resultatet med ett undantag – avlösning för anhörig skulle kunna beviljas med 10–20 timmar i månaden.

Efter två dagar kom så beslutet. Bistånd beviljades med sammanlagt 123,7 timmar i månaden varav 38,2 med dubbelbemanning. Insatserna fördelade sig på fem tillfällen per dag.

Ovanstående kan synas generöst, till dess att man räknar på vad det innebär i praktiken. Vård av min hustru kräver av säkerhetsskäl dubbelbemanning.

38,2 timmar betyder 14 minuter och 48 sekunder per besök. Från den tiden avgår den tid personalen behöver för att byta om till lämplig klädsel, varför cirka 12 minuter återstår. Även om allt fungerar perfekt kan inte ens förflyttning till toaletten hinnas med. I praktiken skulle min hustru aldrig få komma till toaletten, om inte hemtjänstpersonalen sågs sig tvungen att ignorera ”expertens” beslut.

Det här är alltså vad som erbjuds av kommunens biståndshandläggare för en människa i livets slutskede.

Det är skamligt och oförskämt mot såväl patient som mot Camillas hemtjänstpersonal, som gör sitt bästa i en omöjlig situation.

Jag behöver väl knappast nämna att avlösningstid för anhörig beviljas med 10 timmar per månad ej med möjliga 20.

Tillsammans med biståndsbeslutet skickades broschyrer om olika aktiviteter för pensionärer, till exempel bridge, seniorgympa, datakurs, dans och vuxenskola!

Hur kan man ha fräckheten att så skymfa en svårt sjuk människa under hennes sista levnadstid?

Var finns empati, hänsyn och på ren svenska hut och hyfs? Min vision, som förstås är en utopi, entlediga snarast inkompetenta pappersanvändare i social- och äldrenämnden innan de sårar och förolämpar fler biståndssökare.

Utan någon som helst högaktning.

Ulf Modig

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.