INSÄNT: ”Bättre och fler vårdcentraler”

Hos husläkaren och vårdcentralen ska du få en trygg vård, nära dig, med kontinuitet som också främjar hälsan. I Tyresö fungerar det inte tillräckligt bra för alla. Problemen med kapacitet och tillgänglighet är något vi har uppmärksammat länge. Den nya nationella patientenkäten bekräftar och förstärker bilden, och visar på skillnader mellan vårdcentraler där vi kan lära av dem som fungerar bra.

Vi vill se bättre – och gärna fler – vårdcentraler i Tyresö. Från landstingets sida förändrar vi ersättningssystemet för husläkarverksamheten. Det innebär större fokus på långsiktighet och hälsofrämjande arbete. Vi bygger upp den psykiska hälsovården. Framför allt ökar resurserna till personer med störst vårdbehov, inte minst äldre, vilket ökar möjligheterna att ta emot fler besök av äldre patienter.

Landstinget driver själv två av Tyresös tre vårdcentraler. Där är fokus nu i första hand att få båda att fungera lika bra som patienterna har rätt att kräva. Det gäller att lära av goda exempel.

Nu finns en ny ledning på plats i Bollmora och webbtidbokning har införts för akuta besök. Utökade öppettider och rymligare lokaler skulle kunna vara delar av lösningen för ökad tillgänglighet. Likaså bör de framtida möjligheterna för patienter som önskar att träffa husläkaren via videobesök göra att läkare kan träffa fler patienter både på distans och med fysiska besök.

Vi välkomnar självfallet om någon ny vårdgivare som uppfyller kraven vill etablera sig i Tyresö – landstinget kommer att arbeta snabbt för att kunna ge tillstånd. Kommunen kommer att vara behjälplig på alla sätt, och förbereder redan för en etablering i Tyresö Strand genom detaljplanering av ett läge för ny vårdcentral.

Alla Tyresöbor har rätt till en trygg och tillgänglig vård hos husläkare, distriktssköterska och psykolog. Det kommer vi aldrig att kompromissa med.

Anna Starbrink (L)

hälso- & sjukvårdslandstingsråd

Jessica Ericsson (L)

v. ordf. sjukvårdsstyrelsen södra

Mats Lindblom (L)

v. ordf. Tyresö kommunstyrelse

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.