Insänt: Bilpool bättre än dyra tjänstebilar

En kommunchef har ett stort ansvar. En bra chef är ett gott föredöme. Det bästa sättet att vinna kommuninnevånarnas, det vill säga löneutbetalarnas, förtroenden är att visa att man kan och vågar ta bra beslut.

Hade jag varit kommunchef hade jag sett till att det på kommunparkeringen stått så pass många bilar och dessutom miljövänliga, så att de som veklingen behöver bil kan disponera bil när så behövs i tjänsten.

Hur ska jag annars kunna signalera ut att människor måste förstå varför jag vill driva en fråga om till exempel bilpooler.

Bor en anställd (chef eller inte) så långt bort att bil behövs för att göra nästa arbetsdag, som kanske börjar med ett möte på en plats som skulle göra det väldigt ineffektivt att hämta bilen först på kommunkontoret, får vederbörande ta bilen med hem dagen innan eller längre, beroende på hur arbetsveckan ser ut geografiskt.

Den lön en kommunchef har räcker mer än nog till det det som en vanlig arbetares lön förväntas räcka till.

Att åka en hel del kommunalt är många gånger tidsmässigt effektivt, själv jobbar jag till och från arbetet på bussen, läser en bok eller tar en välbehövlig paus.

Jag får också ta del av den verklighet som den kommunchef som sällan eller aldrig åker kommunalt beslutar om.

Idag görs många undersökningar om hur det ser ut i olika verkligheter, varför inte ta del mer av allas vår vardag istället.

Se sedan till att de bästa förebilderna från golvet kan klättra upp i chefsposition. Det bäddar för både förståelse av verksamheter och verklighetsförankring i beslutsprocesser istället för teoretiska lösningar som alldeles för ofta idag inte fungerar i praktiken och genererar resurskrävande korrigeringar.

En bra chef har insikter som att även chefers löneutveckling och löneförmåner måste ligga i linje med övrigas löneutveckling och verksamheters eventuella besparingskrav.

Att bara ta beslut man själv inte berörs av eller som gynnar en själv och sin inre krets är i alla fall inte en chef jag känner förtroende för.

Lotte Johansson

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder.