Min lokala hjälte

Insänt: Bygg ut SL:s pendelbåtar

En utbyggnad av pendlingsmöjligheten med båt där SL-kortet kan användas är mycket positivt ur många aspekter.

Vägtrafiken behöver avlastas och utsläpp av avgaser minskas.

Stockholmsområdet har goda förutsättningar att trafikeras med mindre snabba och miljövänliga farkoster med en hög turtäthet under rusningstrafik.

Om tillgängligheten fanns och SL-kortet kunde utnyttjas skulle sannolikt många välja att pendla med turbåten istället för att ta bilen eller bussen.

Fortsätt att utveckla båtpendlingsmöjligheten för alla som bor i kommunerna runt om Stockolm!

BA