INSÄNT: ”Ett ihopbyggt Salem blir tryggare”

Det tar knappt 20 minuter att gå mellan Salems två centralpunkter, Rönninge C och Salem C. Men i dag är stora delar av sträckan mellan dem ogästvänlig och glest befolkad. Många undviker att röra sig i ormrådet efter mörkrets inbrott. Lösningen är: Mer folk i rörelse.

Huvudskälet för att bygga är naturligtvis ett annat: Behovet av bostäder. Men när vi ska bestämma oss för var vi ska bygga kan det ovanstående resonemanget vara viktigt.

När vi bygger nytt bör ju byggandet leda till en förbättrad samhällsstruktur. Ökad trygghet i livsrummet är en sådan faktor. Ökat serviceutbud och ökade skönhetsvärden andra.

Hur går det då med de grönområden vi värderar så högt?

Jo, det är en självklar utgångspunkt att den grönstruktur vi behöver ska utvecklas.

Men i dag är stora områden längs stråket mellan Rönninge och Salem gräsmattor som varken används till något vettigt eller uppskattas för sin skönhet. Tyvärr måste man säga detsamma om skogsdungarna som finns i området. Här finns en betydande utvecklingspotential …

Nu behöver vi en debatt om förtätningen i Salem C, med utgångspunkt från våra övergripande mål för en god samhällsstruktur.

Hör gärna av dig till undertecknad!

Mats Nittve (MP)

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.