Insänt: Fler Fågelholkar tack

Varför sätter Stockholms stad inte upp fågelholkar i Årstaskogen. Vi har en så rik fågelfauna här. Tyvärr så bygger fåglarna i allt möjligt bråte vilket gör dem utsatta för andra djur.

Då jag är med i en Fågelgrupp på Facebook så får jag höra hur kommunerna sätter upp holkar i vissa områden. Skärpning Stockholm.

Marianne