Insänt: Inför avdragsgillt bosparande för unga

En grupp som har det särskilt svårt på en bostadsmarknad som kännetecknas av brist är de unga.

På en marknad där priserna har stigit under en lång följd av år samtidigt som det införts bolånetak blir det svårt för många unga att komma över sin första egna bostad. Vi behöver pröva nya vägar.

En väg är att införa ett avdragsgillt bosparande för unga likt det de har i Norge. Det har Kristdemokraterna drivit i många år och på senare år har allt fler partier anslutit sig till idén, så varför väntar regeringen?

En annan väg är att pröva hyrköpsmodellen som med framgång prövats i till exempel Linköping. Det innebär att man hyr det hus som man vill köpa, men att man har en option på att köpa huset efter en provperiod till ett fastställt pris. En del av hyran utformas som en tidigarelagd amortering och räknas av från priset om man väljer att utnyttja optionen.

Vi behöver fler upplåtelseformer på marknaden, inte färre. Därför beklagar vi att den rödgröna regeringen inte ville gå vidare med att införa möjligheten med ägarlägenheter i det befintliga beståndet.

På en marknad med brist har vi inte råd att säga nej till goda idéer. Värmdös unga behöver bostäder nu.

Stefan Dozzi (KD)