Insänt: ”Skäms kommunen över Tyresö?”

"Skäms statsbyggnadschefen för Tyresö?", skriver insändarskribenten angående artikeln om att Tyresö kommun öppnar ett kontor på Södermalm.

Jag läste att Tyresö kommun har skaffat ett kontor på Södermalm. Dock står det inte tydligt vad det har kostat kommuninvånarna. Det vill man veta! Det är svårt att hitta hyreskontrakt på Högbergsgatan.

Skäms statsbyggnadschefen för Tyresö? Utifrån artikeln kan utläsas att om man arbetar i Tyresö är det besvärligt. Stadsbyggnadschef Sara Kopparberg förklarar att det underlättar för kommunanställda med en lokal på Södermalm. För rekrytering!? Om någon söker arbete i kommunen borde väl vederbörande åka till kommunen? Och på vilket sätt underlättar det om stadsbyggnadsärenden behandlas på Söder i Stockholm? Byggärendena gäller ju Tyresö kommun!

Det var pinsamt att läsa att kommunen skaffar en lokal i annan kommun. Det handlar enbart om att få sitta på Söder i Stockholm, om de anställdas egennytta.

Att skylla på nytänkande blir också pinsamt. Jag bor i Tyresö och är stolt över det, jag förväntar mig att de som arbetar i kommunen också är stolta över kommunen. Tycker man att det är grönare på andra sidan, för det är det budskap som kan läsas mellan raderna, då ska man inte arbeta i kommunen.

Det nämns också att det här inte är ett så vanligt beslut. Nej just det, antagligen för att de som arbetar för en kommun förväntas vara stolta och vilja visa upp kommunens alla sidor.

Det tar 20 minuter med buss från Gullmarsplan – det är tydligen för långt för vissa? Vilka signaler skickar det? Jag skäms som kommuninvånare över detta beslut och förstår varför Tyresö alltid hamnar långt efter Nacka i SKL:s kommunmätningar! Seriösa kommuner tar inte så fåniga beslut!

Snälla kan någon journalist seriöst granska vår kommuns alla beslut?

Vill vara stolt Tyresöbo