INSÄNT: Kortare väg till första jobbet

Vägen till det första jobbet är i dag för lång. Därför föreslår Liberalerna en ny anställningsform: startjobb för unga och nyanlända. En egen lön är det viktigaste för att människor ska ha frihet och makt över sin vardag och ofta förutsättningen för egen bostad. Viktigast för integrationen är att den som flytt hit får bidra i stället för att leva på bidrag. Med höga ingångslöner är vägen till det första jobbet lång. Resultatet är att många nyanlända inte kommer i arbete utan fastnar i utanförskap.

LO och Stefan Löfven stoppar dock huvudet i sanden. Detta trots att samtliga sex svenska studier som finns pekar på att höjda lägstalöner minskar sysselsättningen för alla eller för redan utsatta grupper.

Invandringen kan göra Sverige rikare, men det förutsätter att vi klarar att sänka tröskeln in till arbetsmarknaden. Kravet från LO-kollektivet är att lägstalönerna ska bli ännu högre.

Därför tar vi liberaler nu initiativ för att sänka ingångslönerna så att även unga och nyanlända får en chans.

Vi liberaler vill att alla ska med. Därför föreslår vi en ny anställningsform. I startjobben ska lönen vara låg, inkomstskatterna ännu lägre och arbetsgivaravgifterna avskaffade. Det ska inte finnas någon koppling till kollektivavtalens lönenivåer. De ska inte heller tyngas av någon administration hos Arbetsförmedlingen. Lönespannet ska vara 14 000–16 000 kronor per månad. Därmed halveras arbetsgivarens kostnad jämfört med en vanlig ingångslön.

Anställningsformen ska vara tillgänglig för nyanlända invandrare de första fem åren i Sverige och för unga upp till 23 års ålder.

I dag levererar arbetsmarknadens parter inte tillräckligt med enkla jobb. Integrationsutmaningen är alltför viktig för att vi politiker inte ska agera om LO och S sticker huvudet i sanden. Det är osolidariskt att bara se till dem som redan har ett jobb – alla ska vara med.

Erik Ullenhag (L)

ekonomisk-politiske talesperson

Tobias Hammarberg (L)

gruppledare Haninge

Pia Lublin (L)

vice gruppledare Haninge

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.