Insänt: Montera inte ned gymnasieskolan

2009 var Haninge kommun en av länets mest attraktiva gymnasiekommuner. Fler elever sökte än vad som kunde beredas plats för. Den omgestaltade Fredrika Bremerskolan tilldrog sig studiebesök från en stor del av världen.

Nedmonteringen började med yrkesdelen Fredrik. Inför nybyggnationen lades utbildningar ner. Kritiken var omfattande men beslutet var att dimensionera för förstahandssökande från egna kommunen, trots att yrkesutbildning till sin karaktär är regional. Vi har i dag ett antal bristyrken trots växande elevkullar. Konceptet med skolor i skolan som skapat närhet och trygghet i den stora Fredrika Bremerskolan övergavs med ökad otrygghet för eleverna som följd.

Inte bara rektorer utan även duktiga lärare har valt att lämna kommunen. Missnöje har varit huvudorsaken.

De framgångsrika idrottsakademierna är hotade. ”Det finns sannolikt för många i länet i förhållande till antalet elitidrottare”, säger förvaltningen. Men ska då inte Haninge ha sina kvar, särskilt med närheten till Campus Haninge?

Nu hotas också medie­inriktningen inom estetiska programmet. Med lokaler utformade som en kreativ tidningsredaktion och i en tid när vi vet att antalet gymnasieplatser på Södertörn inte kommer att räcka till!

I början av 2000-talet fanns ett utvecklat Södertörnssamarbete. Kommunerna kom överens om vem som skulle etablera vad och vad som eventuellt skulle avvecklas. Gemensamma remissyttranden skrevs.

Av detta Södertörnssamarbete finns nästan inget kvar.

Gymnasieskolan spelar en central roll. Skolverket visade i en utredning under sent 90-tal att den betyder mer för en kommuns utveckling än exempelvis etableringar av högskoleplatser. Samarbetet med näringslivet är centralt. Detta samarbete med kommunens näringslivsenhet och näringslivet går på sparlåga. Nu sviker eleverna – färre söker!

Dags för ny- och omstart!

Irriterad men initierad betraktare!

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.