INSÄNT: Nu utvecklar vi förskolan

Alliansen i Tyresö har målet att våra barngrupper ska minska och personaltätheten öka. Detta är viktigt för att alla barn ska känna sig trygga och bli sedda.

Skollagen säger att barn ska erbjudas en plats på förskolan inom fyra månader. Alliansen i Tyresö har sedan ett antal år tillbaka dock erbjudit barn plats inom tre månader.

Tyresö är en populär kommun och många barnfamiljer väljer att flytta hit, utbyggnaden av förskoleplatser har tyvärr inte skett i den takt som har behövts för att möta behoven. Förvaltningen arbetar nu intensivt med att få fram fler platser på kort och lång sikt.

Under våren öppnas fyra nya förskoleavdelningar i Tyresö, och drygt 70 barn som står i kö kommer att få en plats. Förhoppningen är att den akuta bristen på förskoleplatser därmed ska vara avhjälpt. Utöver de avdelningar som öppnar under våren planeras för fler paviljonger som kan stå klara till sommaren, var dessa kommer placeras är ännu under utredning. Samtidigt pågår en långsiktig genomlysning av behovet av förskoleplatser i samtliga kommundelar för att långsiktigt kunna möta behoven.

Tyresö kommun har kunnig och engagerad personal i våra förskolor, vilket ger en hög kvalitet. Alliansen har som mål att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen ska få stöd, vidareutbildning, utrustning och ett nära ledarskap för att god pedagogik ska genomsyra verksamheterna.

Det stora flertalet föräldrar är mycket nöjda med förskolan både trygghets- och kunskapsmässigt.

För Alliansen är det systematiska kvalitetsarbetet prioriterat med barnens bästa i fokus.

Anki Svensson (M)

Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Anna Steele (L)

vice ordf. barn- och utbildningsnämnden

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.