Insänt: Ny cykelbana en nödvändighet

Den nya cykelbanan mellan Fisksätra och Saltsjöbaden verkar röra upp mycket känslor. Själv ser jag byggandet av den som en ren nödvändighet. Innan fanns det ingen ordentlig cykelväg förbi Fisksätra för pendelcyklister, utan många tog vägen genom Fisksätra allé – en väg som definitivt inte är lämplig som genomfartsväg.

Förutom att det är en mycket livlig gågata, löper det dessutom här och där små gångstigar som mynnar ut i allén, ofta dolda av häckar: en stor riskfaktor när pendelcyklister kommer farande i full hastighet.

Jag var själv nära att bevittna min egen då snart femåriga dotter bli påkörd i somras. Hon cyklade, skymd av häckarna, på en anslutande gångstig och skulle osedd dykt upp rakt framför en pendelcyklist om jag inte hade skrikit i falsett och därmed fått honom att väja ut i mitten av vägen innan han såg henne. Jag vill inte ens tänka på de skador en liten femåring skulle få av att bli träffad rakt i sidan av en fullvuxen man på cykel i full hastighet.

Tyvärr är det många cyklister, likväl som bilister, som har mycket svårt att anpassa hastigheten efter omgivningen. Därför är den nya cykelbanan en ren nödvändighet, och byggandet av den har definitivt höjt säkerheten i Fisksätra allé.

Och känner man ”skräckkänsla” för att köra bil på en normalbred tvåfilig väg, är man knappast lämpad att köra bil över huvud taget. Lämna bilen hemma och ta tåget istället – eller varför inte cykeln?

Kickan Karlsson, Fisksätra