INSÄNT: Rusta upp parken i Kristineberg

Parkern i Kristineberg skulle kunna vara trevligare än vad den är idag menar skribenten.
Parkern i Kristineberg skulle kunna vara trevligare än vad den är idag menar skribenten.
Det finns en eftersatt park i Kristineberg som sträcker sig från Onkel Adams väg till Levertinsgatan längs Love Almqvists väg.

Vi är många som uppmärksammat denna bortglömma park och som ofta vandrar i parken till och från tunnelbanan.

Många äldre med rullatorer och familjer med barnvagnar skulle säkert vilja promenera i parken i större omfattning om den var bättre.

Det är dålig dränering, bildas ofta vattenpölar och är lerigt. Dessutom finns det bara en gatlykta så belysningen är undermålig liksom gamla bänkar.

Parken är lång och smal. Parkvägen behöver rustas upp med grus eller asfalt.

Vi efterlyser en upprustning av parken. Det finns väl ett antal miljoner öronmärkta för stadsdelsnämnden just för upprustning av parker?

Denna park skulle leva upp av en upprustning!

Ola Kjellberg