INSÄNT: ”Relationer bakom en god integration”

Huddinge är sedan många år tillbaka en kommun med stor inflyttning, både från andra länder och från andra delar av Sverige.

Det senaste halvåret har detta accentuerats ytterligare med den stora ström av människor som flytt hit från krig och förtryck i olika delar världen. De har fått lämna det land de vuxit upp i och befinner sig nu i en ny kontext med nytt språk och nya normer.

Det innebär stora utmaningar för dem men också för vårt samhälle.

Kommunen jobbar i dag för fullt med att mottagandet av nyanlända ska gå så bra som möjligt, och det känns väldigt bra att frivilliga nu kan kontakta kommunens koordinator om de vill hjälpa till i det arbetet.

För att nå målet att de nyanlända ska integreras i samhället och bidra till att utveckla vårt land behöver vi arbeta på många olika plan. Här spelar kommunens arbete med blandad bebyggelse och jobbskapande åtgärder tillsammans med näringslivet roll.

Men grunden till gemenskap och känslan av delaktighet är i slutändan relationer mellan människor.

Kontakten mellan nyanlända och etablerade svenskar kan naturligtvis utformas på olika sätt, men en möjlighet som flera Södertörnkommuner har tagit initiativ till är ett samarbete med Röda korsets verksamhet Kompis Sverige, som matchar ihop gamla och nya svenskar efter intressen och livsstil, med målet att sudda ut gränser och sänka språkbarriärer. På så sätt kan nyanlända få en personlig länk in i samhället.

Ett sådant här initiativ skulle inte bara öka chansen för våra nya Huddinge­bor att lära sig svenska på ett snabbare sätt, de skulle även få en insyn i hur samhället fungerar samtidigt som fördomar bryts och utanförskap ersätts av en väg in i samhället.

Som kommun är det viktigt att vi gör vad vi kan och ett samarbete med Kompis Sverige kan vara en del av vår verktygslåda. Relationer är grunden för en god integration.

Karl Henriksson (KD), kommunalråd

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.