Insänt: Sänk priset på SL-kortet istället

Borgarna och Miljöpartiet höjer SL:s månadskort med 125 kronor de närmsta åren för dem som betalar helt pris.

Än värre är att pensionärer och ungdomar redan nästa år ska börja betala 60 kronor mer per månad.

Ungdomar och pensionärer ska alltså vara de som mest ska betala för att busslinjer i Söderort inte ska dras in.

Det tycker vi i Vänsterpartiet är skamligt.

Det är typiskt borgerlig politik att öka kostnaderna mest för dem som har minst pengar.

Politik handlar om att prioritera. Man måste bestämma sig för om man vill underlätta eller försvåra för medborgarna att åka kollektivt.

Vänsterpartiet anser att vi måste ta miljömålen på allvar och då är det viktigt att fler ska kunna åka kollektivt.

Borgarna och Miljöpartiet väljer nu att höja redan höga taxor och att inte återställa indragna busslinjer, pendeltågsavgångar och stängda sekundäruppgångar.

För Vänsterpartiet är det självklart att kollektivtrafiken ska byggas ut och solidariskt bekostas av alla oss länsbor via skatten men också genom statlig med­finansiering.

Vi vill att de som idag har bilen som enda alternativ ska bli morgondagens kollektivtrafikresenärer.

Vänsterpartiet satsar 500 miljoner mer på utbyggd kollektivtrafik.

Det behövs då trängseln är stor och besvärande för dem som reser med t-bana, tvärbana, buss och pendel.

Investeringar kan finansieras på andra sätt än genom att höja priset på SL-kortet.

Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna för alla att åka kollektivt.

Minska priset på SL-kortet istället för att höja det!

Gunilla Roxby-Cromvall (V), ledamot i landstingets trafiknämndDario Mantino (V), ordförande Vänsterpartiet Årsta

Fakta

Vad tycker du?

Källa: Skriv en insändare du med. Gå in under "kontakter" i menyraden ovan, där hittar du insändarinlämningen. Bifoga gärna bilder!