Insändare: ”Sanningen om den goda ekonomin”

skolmat
Skolmaten har blivit sämre enligt skribenten.
"Som boende, förälder och lärare i kommunen är jag uppriktigt oroad", skriver insändarskribenten som arbetar på en skola som går back med miljoner.

En hälsning till beslutsfattare i Tyresö kommun.

Fredrik Saweståhl håller hårt i skrytkostymen om både bra budget och att Tyresö kommun toppar Sveriges bästa skolor. Låt mig fatta mig kort.

Den skola jag arbetar på går back med miljoner. Det till följd av den nya utformningen av skolmaten bland annat. Hur tänker ni?

”Det hotas med större klasser i en redan omodern och trång skola.”

Vi tänker att det görs besparingar som kräver hårda tag. Personal kostar, så det är där besparingar görs (för dig som är förälder betyder det att resurser dras in från ett tidigare väl fungerande system).

Det hotas med större klasser i en redan omodern och trång skola. Dessutom har maten blivit sämre både i tillagning och idérikedom. För mycket halvfabrikat och kvittot på blev elever som slutare äta.

Som boende, förälder och lärare i kommunen är jag uppriktigt oroad över ert agerande och är inte ett dugg imponerad över hur siffrorna spelar i din budget när verkligheten ser helt annan ut.

Inte en av länets 
nöjdaste invånare