INSÄNT: ”Satsa på fler sommarjobb”

Sommarjobb är för många unga det första steget ut i arbetslivet och därmed en möjlighet att både knyta kontakter och samla erfarenhet för framtiden.

Vi socialdemokrater har tidigare varit pådrivande i sommarjobbskonceptet ”Tillsammans för Vårby”, där Huddinge kommun och lokala fastighetägare skapat sommarjobb för ungdomar som bor i Vårby.

Det förbättrar inte bara boendemiljön utan det bidrar även till att ungdomarna känner ett ökat ägandeskap för sitt bostadsområde, vilket i sin tur gör området lugnare och tryggare.

Sommaren 2015 fanns detta sommarjobbskoncept även i Flemingsberg och i Socialdemokraternas förslag till mål och budget 2016 föreslog vi att det ska planeras för ett sådant koncept även i Skogås.

Möjligheten att få ett sommarjobb är otroligt viktigt för ungdomar eftersom det ofta både höjer studiemotivationen och minskar skadegörelse.

Forskning visar hur viktigt sambandet är mellan sommarjobb under studierna och sysselsättning senare i livet.

Sommarjobb är därför en betydelsefull investering i våra unga och något som Huddinge kommun ska fortsätta att utveckla.

Michaela Lööf (S), 2:e vice ordf. gymnasienämnden

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.