Insänt: Sjödalsparken har potential att bli en riktig stadspark

I Huddinge centrum har vi egentligen en fantastisk oas i Sjödalsparken. Det sorgliga är att så få människor använder den. Dagligen passerar det hundratals människor förbi den utan att fler än en bråkdel stannar upp där. Men kan man klandra dem?

Sjödalsparken behöver göras mer levande så att det blir en naturlig mötesplats för fler Huddingebor. Hur gör man det?

Centerpartiet har låtit sig inspireras av lyckade exempel runt om i världen där man lyckats göra parker mer levande. Och det kan sammanfattas i att besökarna ska ha en anledning att gå dit.

I det arbetet ska vi inte vara rädda för att också inkludera kommersiella krafter. Centerpartiet vill göra det möjligt för ett kafé eller en restaurang att etablera sig i parken, vi vill få in fler aktiviteter, exempelvis pingisbord, och vi vill göra parken mer tilltalande med blomster­arrangemang, fontäner och rinnande vatten. Öppna dagvattenstråk behövs både för miljö och rekreation.

Sjödalsparken har potential att bli en riktig stadspark för Huddinge. Låt oss göra den mer levande.

Margareta Hedström (C)

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.