INSÄNT: ”Socialtjänsten nära att kollapsa”

Socialtjänsten är underfinansierad och för hårt belastad, argumenterar insändarskribenten.
Socialtjänsten är underfinansierad och för hårt belastad, argumenterar insändarskribenten.

Individ- och familjeomsorgen riskerar att kollapsa helt under 2016. Socialsekreterare flyr kommunen och förvaltningen har så stora svårigheter att man inte längre klarar av att uppfylla de krav som finns i lagar och förordningar. Problemen går långt tillbaka i tiden, redan under hösten 2013 hade IFO stora problem att klara av sina lagstadgade åtaganden.

Men trots att personalen redan då stod inför en alldeles för hög arbetsbörda så har den politiska majoriteten stått handfallen.

I stället för ökade finansiella satsningar och minskad arbetsbelastning så sätter man hoppet till en omfattande omorganisation, som många i personalen ställt sig tveksamma till.

Egentligen är alla de bekymmer som nu når ytan symptom på en eftersatt och underbudgeterad förvaltning. Mellan 2009 och 2014 är det sammanlagda underskottet för socialnämnden över 81 miljoner kronor. Att tro att en sådan omfattande underfinansiering inte får konsekvenser för verksamheten är mer än lovligt naiv.

Ifall personalens arbetsbelastning sätts i fokus och rätt finansiella prioriteringar görs så kan man också hantera tillfälliga toppar i belastningen. Detta utan att personalen tvingas gå på knäna och känna att ärendehögarna växer utan några möjligheter att hinna med.

Det är här vi står i dag, inte bara med vetskapen om att socialförvaltningen inte längre kan hantera arbetsbördan på kort sikt utan också med katastrofala socio­ekonomiska effekter på lång sikt.

Det förebyggande arbetet åsidosätts och prioriteras ner. Barn och ungdomar får inte den viktiga plattformen att utvecklas ifrån och den höga kvaliteten, som personalen trots arbetsbördan lyckats bibehålla, riskerar att raseras.

Vi har nu en socialförvaltning som har enorma problem med att behålla sin personal, med än mindre chanser för nyrekrytering.

Om inte drastiska omprioriteringar görs i det politiska ledarskapet, hur stora är utsikterna för att Tyresö kommun över huvud taget kommer att ha en fungerande organisation?

Orolig Tyresöbo

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.