Insänt: Staden vill krama mer pengar ur sina invånare

Ingen boende i Stockholms närförorter kan ha undgått den allt mer tilltagande mängden parkerade bilar som under vardagarna belamrar och i vissa fall till viss del blockerar lokalgatorna i ytterstaden. Än mer påtagligt blev detta då trängselskatten höjdes och utökades till att även omfatta trafik på Essingeleden.

Att något skyndsamt behöver göras för att stävja denna parkeringsanarki är en vanlig uppfattning bland såväl boende som näringsidkare men att införa det förslag som trafiknämnden nu presenterat med den uttalade ambitionen att ”öka framkomligheten på Stockholms gator, minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser” hävdar jag vara rent hyckleri.

Avsikten framstår vara den att staden vill krama ur mer pengar ur stadens egna invånare och alla de stora yrkeskårer som är beroende av fordon för att få sina verksamheter att fungera.

Därmed tvingas stadens invånare och yrkesverksamma till ytterligare förhöjda levnads- och verksamhetskostnader. För dem som både bor och arbetar inom de stadsdelar som berörs av det aktuella förslaget blir det ett dubbelt slag då de kan komma att behöva betala både för privat och yrkesmässigt utnyttjande av stadens parkeringsytor.

Lika obegripligt märkligt framstår det att undantaget om fri parkering under 30 min på vardagar för tunga fordon och taxi föreslås tas bort. Ska en taxiförare tvingas betala för att invänta en ny körning och ska en lastbilschaufför behöva betala för att hålla lagstadgad körtidsrast eller för att kunna lossa sitt fordons last?!

Jag påstår att OM den verkliga avsikten med trafiknämndens förslag varit att ”öka framkomligheten på Stockholms gator, minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser.” vore det mest effektiva sättet att införa begränsad parkeringstid under vardagarna som deklareras med hjälp av så kallad P-skiva i fordonets framruta.

Detta ger inga extra inkomster till stadskassan, men det var ju inte heller avsikten med trafiknämndens förslag, eller(?)

Birjer Birgersson