Insänt: Stoppa åttavåningshusen!

Stoppa bygget av höghusen i grönområdet mellan Banslättsskolan och förskolan Grindstugan i Tullinge!

Höghus på en höjd som medför att detta blir den dominerande bilden av Tullinge? Ja, ett riktigt tokeri som tyvärr kan bli verklighet om politikerna får bestämma. Är detta ett sätt att tjäna maximalt på tomtmarken i fråga eller vill man hellre värna om den redan existerande miljön?

Förslaget väcker både anstöt och debatt. Inte så konstigt, med tanke på att skolans fotbollsplan ska bebyggas. En del av skolgården föreslås bli bilväg. Hundrastgården, den bilfria promenadvägen till skolan och orörd natur kommer att bli ett minne blott.

Kommunen, som har mandat att bestämma hur ett område får bebyggas, borde även ha i beaktande hur det inte får byggas.

Det är allas vårt ansvar att våga säga stopp, ta ett steg tillbaka och inse hur detta påverkar oss alla negativt. Mycket av charmen med Tullinge är att ha naturen nära inpå. En farhåga är att detta bara blir början av ett nytt höghusområde med en skog som mer och mer får stryka på foten.

En bättre lösning är att bebygga Hamra grustag i Tullinge, där man kan få in många lägenheter utan ingrepp i naturen. Låt oss hjälpas åt att stoppa detta vansinniga förslag!

Hoppfull och envis Tullingebo