Insänt: Tomma löften från Alliansen

barn genre
Svar på insändaren ”Nu utvecklar vi förskolan”.

Alliansen skriver: ”Nu utvecklar vi förskolan”. Det har vi hört förut. Alliansen utlovade minskade barngrupper och klasser och ökad personaltäthet inför valet 2014. Facit visar en annan verklighet. Att säga att utbyggnaden av förskolan ”inte har skett i den takt som har behövts” är ett kvitto på hur alliansen inte agerat i den riktningen.

Jag är ledsen att behöva vara den som berättar, men förskolor byggs inte av sig självt och personal får inte lön i form av leksakspengar.

Trots vetskapen om att kommunen växer har alliansen i Tyresö på sju år inte lyckats skapa en ny förskoleavdelning netto.

Vi socialdemokrater har i våra budgetförslag tydligt prioriterat mindre grupper och högre pedagogtäthet, och har i varje års budget avsatt mer pengar till Tyresös barn än Moderaterna. Vi har föreslagit ett flertal lösningar på problemen, dock helt utan gehör från den borgerliga majoriteten. I dag är var tionde pedagog inom förskolan sjukskriven. Barngruppernas storlek ökar stadigt. Redan nu flaggar förvaltningen för det ekonomiskt tuffa läget för både förskola och skola om anställda ska ges högre lön.

Ska vi ge våra pedagoger mer lön behöver vi effektivisera mer för att hålla en budget i balans. Det oroar mig. Förra året tog plåsterbudgeten slut i maj.

Skolverket har kommit med nya riktlinjer om barngruppernas storlek. Vi social­demokrater föreslog att vi snabbt skulle ta reda på hur läget är på våra förskolor och vad som skulle krävas för att kommunen skulle klara de nya riktlinjerna. Vårt förslag röstades ned av den borgerliga majoriteten.

Det enda som möjliggör fler barnskötare, förskollärare och att nya förskolor byggs, är politiska beslut och prioriteringar. Den borgerliga majoriteten i Tyresö har tydligt visat att de saknar ambitionen att arbeta för minskade barngrupper och fler pedagoger.

Jannice Rockstroh (S), gruppledare barn- och ­utbildningsnämnden

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.