Insänt: ”Värmdös styrande får underkänt”

Obs, bilden är beskuren
Obs, bilden är beskuren
Värmdös styrande får underkänt. Det menar en insändarskribent som är upprörd över Värmdö kommuns nya riktlinjer för LSS.

Värmdö kommuns nya riktlinjer för LSS har fått många att reagera.

LSS kom till under den borgerliga regeringen 1991-94 med Carl Bildt (M) som statsminister och Bengt Westerberg (Fp) som socialminister,

I regeringens proposition 1992/93:159 (LSS) sid 43 skriver Bengt Westerberg ”Den svenska ekonomin går för närvarande igenom en av sina svåraste perioder. Då sätts vår förmåga till solidaritet och inlevelse på speciellt hårda prov.”

Det finns skäl för våra styrande politiker att läsa hela avsnittet.

Värmdö styrs i dag av samma partier. Genom fel-/underbudgetering har ett underskott skapats hos Vård- och omsorgsnämnden. Eftersom LSS är en rättighetslag så är det behoven som styr budgeten och inte budgeten som styr behoven.

Det är uppenbart att den styrande alliansen inte klarat av provet på ”förmågan till solidaritet och inlevelse”.

I vårt rättsväsende finns en grundläggande princip att hellre fria än fälla. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det bättre att en skyldig går fri än att en oskyldig blir dömd.

I Värmdö har de styrande valt en annan väg, nämligen att det är bättre att en (tio) som enligt lagen har rätt till insatser enligt LSS blir utan än att någon som inte har rätt får beviljad en insats.

Den uppmuntran de styrande kostar på sig till de hjälpbehövande är att de kan överklaga eller att det alltid är några som drabbas när man måste spara pengar. Samtidigt som man gömmer sig bakom uttalanden som ”vi följer lagen” eller ”jag litar på den profession vi har inom förvaltningen”.

Oppositionen (S) har i denna fråga reagerat och agerat föredömligt genom att bland annat visa på vilka orimliga konsekvenser riklinjerna får.

Det brukar sägas att en kedja inte är starkare än den svagaste länken. Det kanske också är så att ett samhälle inte är bättre än hur de svagaste och med utsatta behandlas.

Vi behöver ett bättre Värmdö att vakna till!

Vårt hopp står till att någon av de ledande politikerna/ någon av partierna inom den styrande alliansen vaknar till insikt och har civilkurage nog att säga ifrån att nu får det vara nog.

Det är också upp till oss vanliga Värmdöbor, oberoende av politisk uppfattning, att göra vår röst hört.

Juhani Inkinen, medlem i liberalerna och anhörig