Insänt: ”Ingen värnar om vår natur”

"Ingen värnar om vår natur i vardagen", skriver insändarskribenten med anledning av kommunens planer på Granitvägen.

Nu har detaljplan och ny bebyggelse planerats att ta den sista biten natur mellan Granitvägen och spränga några få meter från befintlig bebyggelse.

Jag undrar hur många som insett att den naturstig som många använder ner till bussen kommer att exploateras och bli ännu ett anonymt hus.

När har kommunen frågat alla som bor här vad de tycker om att någon fiffig vill tjäna pengar på vår miljö.

En protestgrupp är nu under bildande för att åtminstone få behålla en skärva av den orörda natur vi har här i Tyresö.