”Fler invånare inte självklart lönsamt”

Ökad inflyttning kan stå Vaxholm dyrt, befarar insändarskribenten.
Ökad inflyttning kan stå Vaxholm dyrt, befarar insändarskribenten.
Fler invånare behöver inte betyda bättre ekonomi för kommunen, utan kan tvärtom kosta mer pengar, menar insändarskribenten.

Om en fabrik har outnyttjad kapacitet, till exempel en maskin som arbetar på 75 procent av sin kapacitet och efterfrågan ökar så kan maskinhastigheten ökas så att den producerar 100 procent av sin kapacitet till en mycket ringa eller ingen kostnad.

Eftersom den fasta kostnaden är densamma så blir hela den ökade intäkten vinst. Överkapacitet kan omvandlas till vinst.

Om fler människor flyttar in i en kommun så ökar väl skatteintäkten?

Ja, det gör den, men inte nödvändigtvis så att det blir en positiv nettoeffekt.

Dyrt om man måste bygga ut

Detta på grund av det kommunala skatteutjämningssystemet. Vissa grupper kostar och andra bidrar positivt, som friska pensionärer. Om kommunen liksom ett företag har ledig kapacitet i till exempel barnomsorgen, skola, VA, fjärrvärme, parkeringsmöjligheter och trafiksystem så kan inflyttning vara lönande.

Men om annars kan det bli dyrt.

Kommer det familjer med små barn måste kommunen inrätta fler barngrupper, kanske anställa en lärare- och i värsta fall bygga en ytterligare skola. Fler skolbarn kan betyda fler eller större klasser. De nyinflyttades bilar ska stå någonstans. De riktigt stora kostnaderna kommer när vatten och avloppssystemen inte räcker till.

Vatten och avlopp för hundratals miljoner

Anslutning av vår kommun till Käppalas reningsverk som måste göras, då våra egna verk inte längre klara de ökande mängderna och kraven kommer att bli dyrt.

Här talas det inte om några tiotal miljoner utan förmodligen hundratals. Så här skulle man kunna fortsätta på punkt efter punkt. Kommunens ökande skuld kommer sig inte därav att man lånar till driften – den kommunala verksamheten – utan av att det stora driftsöverskottet inte alls räcker till att täcka konsekvenserna av befolkningsökningen. När räntan går upp måste kommunen ha ett överskott för att betala ränta och amortering.

Räcker inte överskottet så får man skära i den kommunala verksamheten eller höja skatten. Om det lönade sig så skulle ju skulden minska över tid. Men i stället ökar den.

Karl Olof Fagerström, Vaxholm