”Kanske billigare – men inte bättre”

Kommunal musikskolan läggs ner i Täby. De elever som blir drabbade av det ska erbjudas möjlighet att gå hos privat utförare, säger kultur- och fritidschef Erik Heribertson.
Insändaren: "789 elever, har valt den kommunala musikskolan. Dessa tvingas byta lärare".
Med bestörtning tog vi emot beskedet att Alliansen vill avveckla Täby kommunala musikskola. Alla 18 lärare ska sägas upp. Individuell musikundervisning ska erbjudas enbart av privata aktörer.

Det finns elever som undervisas i privat regi, men majoriteten, 789 elever, har valt den kommunala musikskolan. Dessa tvingas byta lärare. Vissa instrument blir kanske inte valbara längre, om de privata aktörerna inte finner det lönsamt med individuell undervisning i till exempel nyckelharpa. Det beror på hur kommunen kravställer upphandlingen.

En möjlighet till ”grupp­undervisning” i kultur planeras kunna erbjudas i kommunal regi, men det är ännu oklart vad det blir.

En framgångsrik utveckling i musik fordrar individuell undervisning. Man kan misstänka att Alliansen vill erbjuda gruppundervisning för att det är billigare, inte bättre.

Förvånande nog kallar Alliansen detta för en satsning! Ett vikande elevantal påstås vara den kommunala musikskolans huvudproblem.

Att färre elever väljer att utbilda sig inom musik på fritiden skulle kunna ha samband med att Täby har en av landets absolut högsta musikskoleavgifter.

Det verkliga problemet verkar dock vara att verksamheten går med underskott, då man inte klarar sig på samma peng som de privata aktörerna, som troligen har lägre lönekostnader av olika skäl. Lärarna i den kommunala musikskolan har ofta såväl pedagogisk som musikalisk utbildning på högskolenivå och mångårig erfarenhet. Fast anställda lärare skapar dessutom bättre förutsättningar för kontinuitet och individanpassning.

Kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av svenskt kulturliv och utbildningsväsende och del av en bildningstradition. En avveckling riskerar att leda till ett utslätat utbud.

Det allmänna behöver understödja annan musik än pop, annars riskerar sådan musik att försvinna. Vi vill att kommunpolitikerna ska tänka om!

Maria Fidentzi, Charlotta Stenberg, Laila Traunmüller, Fredrik Bendz, Marie Stegard Lind