”Klassens storlek har betydelse”

Möjligheten att få hjälp minskar och arbetsron påverkas när det går många elever i en klass, menar insändarskribenten.

”För cirka 2 år sedan uttalade sig tf utbildningschef i kommunen angående klasstorlek och menade på att man skulle lägga fokus på antal lärare i klassen hellre än själva elevantalet.

Nu vet ju inte jag i detalj vad referenstalet ansågs vara, men som det är i dag på Bergaskolan i Kungsängen är flertalet klasser 27–31 elever på en lärare.

Effekterna för eleverna är märkbara och tyvärr inte till det bättre. Höga ljudnivåer, svårigheter att få hjälp av läraren, trångt i alla utrymmen inomhus samt såklart en känsla av ”jag blir inte sedd” hos många barn.

Katastrofal situation i all sin enkelhet. Det lär knappast bli bättre till höstterminen när Bergaskolan ska vara redo att ha F–6 klass i stället för som nu F–5.

Om man till detta lägger en hög läraromsättning, kuratorer som byts ut varje läsår samt klara bekymmer med resurser till elever med särskilt stöd inser man snabbt att skutan sjunker och länspumparna inte är installerade.

Man frågar sig vart vi är på väg – och vad får våra barn för förutsättningar i framtiden när inte ens grundskolan är ett ställe barnen vill vara på. ”

Familjefadern

Fakta

Vill du säga din åsikt?

Skriv om något som gör dig glad, upprörd eller fundersam. Eller varför inte hylla en hjälte?

Skriv din insändare på mitti.se/insandare och skicka gärna med bilder – vi vill ha många foton!

Din text kan publiceras både i tidningen och på hemsidan.