Insändare: ”Kommunen skövlar och förfular västra Ellagård”

Täby har utan skäl och i strid mot en överenskommelse skövlat mark, hävdar skribenterna.
Täby har utan skäl och i strid mot en överenskommelse skövlat mark, hävdar skribenterna.

Täby kommun, stadsbyggnadskontoret, har i samband med att ny asfalt skulle läggas på en del av Byvägen i västra Ellagård dömt ut gatubelysningen och skövlat träd och buskar utefter gatan och detta långt utöver vad de planerade arbetena skulle kräva.

Kommunen menar att fastighetsägarna privatiserat mark, men man är då okunnig om att Täby kommun för 40 år sedan vände sig till Byalagets samfällighet för att de boende skulle sköta parkmarken mot att i gengäld få disponera densamma. De ytor som överenskommelsen avsåg finns markerade i dokument från mitten av 1970-talet.

Trots detta har kommunen nu, utan hållbara skäl, skövlat parkmarken närmast gatan. Grav otrivsel har skapats genom att boendemiljön i hög grad har förfulats.

Kommunen tjänstemän samt kommunens politiska ledning förvägrar oss kommuninvånare den demokratiska rättigheten att diskutera och bidra till planeringen av vår närmiljö.

Vi har levt i tron att Täby kommun värnar individen men så är uppenbart inte fallet. När vi frågar om hur ytorna ska se ut får vi svaret ”lättskött gräsyta” och i nästa ”ett ställe där vi kan lägga snön”. Detta planlösa arbete måste ersättas av samarbete med målet att vi som husägare ska kunna känna oss glada och stolta över det område vi bor i.

Täby kommun har såsom genom ett hugskott inlett ett snabbt arbete för att renovera Byvägen, men inte hela, bara den del som skär mellan samfälligheterna Byalaget och Lantmannen. Trots att vi som bor utefter gatan är mycket väl medvetna om att denna stäcka alltför ofta och av alltför många trafikeras med hastigheter långt över 30 kilometer i timmen vägrar kommunen att göra något åt saken. Risken för att barn och vuxna skadas av fortkörande bilister är uppenbar. Det behövs inga fler mätningar av hastigheten av tekniskt slag. Många av oss har bott här sedan 1970-talet och sett verkligheten. Duger då inte den?

Åke och Birgitta Bergman

Marie och Stefan Blohm

Curt och Barbro Gylesjö

Susanne Hylander

Björn Ljungberg och Eva-Marie Rydén

Kjell och Marianne Olovsson

Margareta Ottosson

Stefan Rubenson

Eva Wenklo

Marie-Louise Asplund