”Kontrollera luften i Tyresö”

Insändarskribenten vill se kontroller av luften i Tyresö och menar att många ignorerar förbudet mot tomgångskörning.

Jag har varit Tyresöbo i över 50 år och har under den tiden upplevt en i det närmaste explosionsartad tillväxt, i synnerhet under de senaste åren. Jag har inget emot detta, vi bor i en vacker kommun som våra uppväxande barn gärna vill bo kvar i och som fler vill ta del av genom att flytta hit.

Denna tillväxt medför naturligtvis en ökande påverkan på miljön, inte minst på grund av den mycket stora mängd bilar som rullar här. Detta är svårt att förhindra, det är tyvärr sånt som följer i tillväxtens spår.

Men jag hoppas att kommunen vidtar åtgärder för att regelbundet kontrollera luften vi inandas. Tänker främst på starkt trafikerade områden som dessutom rymmer många bostader och arbetsplatser, till exempel utmed Bollmoravägen, Gudöbroleden samt Alléplan.

På den sistnämnda platsen är luften rejält förorenad i rusningstid. Det blir inte bättre av av allt fler tycks ignorera förbudet mot tomgångskörning. Hur märkligt det än låter är det långt ifrån ovanligt att besökande parkerar, på tomgång, medan passageraren går iväg och uträttar sina ärenden. Vid Hemköps entré står det nästan alltid en eller två bilar på tomgång under tiden inköp sker i butiken. Detta trots att det bor människor i husen ovanpå butikerna, bara några meter från dessa tomgångskörande bilar. Mycket märkligt beteende.

Sker det överhuvudtaget några mätningar på speciellt utsatta platser i kommunen och i så fall, vilka åtgärder planeras för att förbättra miljön för boende, arbetande och besökande på dessa platser?

Tyresöbo med viss oro över tillväxtens miljöpåverkan