”Lägg inte ner vår station!”

Skribenten är beredd att gå i strid för att försvara sin station.
Skribenten är beredd att gå i strid för att försvara sin station.
Lena Palm Östman vill ha kvar Bråvallavägen station.

Bråvallavägens station är nedläggningshotad. En fullt fungerande station, nyligen ombyggd.

Jag bor själv i närheten och använder Bråvallavägens station för att resa till jobbet varje dag, året runt. Liksom hela min familj och många av mina grannar. För alla som bor här och inte har bil, är tåget vid Bråvallavägen det enklaste sättet att ta sig till en mataffär. För mig tar det 20 minuter att gå till Ösby station eller till Ekeby. Det är liksom inte aktuellt alls.

Eftersom stationen nyligen är renoverad, tågen bara stannar en gång i halvtimmen, så förstår jag inte vitsen med att lägga ner den? De sekunder man vinner i tid eller vad det nu var man angav som skäl måste väl väga lätt mot den försämrade tillgängligheten för alla oss som bor här? Effekten av detta blir att vi tar bilen istället, om man nu har någon. Är det vad man vill?

Att försämra tillgängligheten till kommunala färdmedel för att vinna några sekunder är inte rätt tänkt. De flesta tåg går ju ändå förbi, och de få tåg som stannar idag bör även stanna i fortsättningen. Något annat är samhällsekonomiskt oförsvarbart. Dessutom är den nyligen skedda ombyggnaden av stationen annars bara slöseri med skattemedel!

Befolkningsunderlaget kring stationen är dessutom i förändring, då en omfattande nyinflyttning av unga familjer med barn är att vänta under de kommande åren. Att då försvåra tillgängligheten för de som bor här är illa!

Slutligen: Om det är så att man lägger ner Bråvallavägens station, är risken stor att man börja titta på fler stationer. Varför ska man stanna på Ekeby? Kanske passa på att lägga ner Stocksund? Eller Östberga?

Vi kräver att stationen vid Bråvallavägen bevaras!

Slaget vid Bråvalla stod på 1000 talet. Vi är beredda att ta upp striden igen!